30. März 2012 E-Bilanz Standardkontenrahmen (SKR) 04 für Kapitalgesellschaften. Anlagevermögen Zus.-hang. Konto u. Taxo- nomie 1). P. R 0001. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 1350 Kautionen. Übrige sonstige.

4502

, adress mm för Termino C 1350 AB. Vill du se hur bolaget är uppbyggt. Då är det en bolagsordning du behöver.

Konto 1360-1369. Fält: Lån till … 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 1351 Andelar i noterade företag 1352 Andra andelar 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra … Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 1369 Ack nedskr lån till deläg el närst ABL, långfr del … 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1351 Andelar i noterade företag 7233 1352 Andra andelar 7233 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 7233 1354 Obligationer 7233 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag 7233 1357 Andelar i handelsbolag, övriga företag 7233 1350 Upplupna intäkter 205 1390 Övriga interimsfordringar 205 1410 Förskott och innes likvid 220 1412 Förskott slakteri 220 1413 Förskott lantmännen 220 1414 Innes likvider skogsägarf 220 1417 Förskott momspliktigt 220 1420 Avräkn annan verksamhet 220 1440 Övr kortfristiga fordr 220 1442 Kortfristig lånefordran 220 1450 Skattefordran 206 1350 Kautionen 1351 – Restlaufzeit bis 1 Jahr 1355 – Restlaufzeit größer 1 Jahr 1360 Darlehen 1361 – Restlaufzeit bis 1 Jahr 1365 – Restlaufzeit größer 1 Jahr 1369 Forderungen gegenüber Kranken-kassen aus Aufwendungsaus-gleichsgesetz Sonstige Vermö-gensgegenstände oder sonstige Verbindlichkeiten 1370 Durchlaufende Posten Hur hittar man rätt konto? Se här hur du hittar konton när du bokför i programmet . Här har du en översikt av hur kontona indelats och det hjälper dej hitta gruppen för det konto du söker. Balanskonton - visar vad företaget äger och företagets skulder Företagets tillgångar - företaget äger 1010 - … 2020-11-23 Lagerförändringar för aktier som är varulager bokförs i samband med en inventering och värdering av kvarvarande innehav vid bokslut mot ett konto i kontogrupp 14 och ett konto i kontogrupp 49. Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1300 Finansiella anläggningstillgångar 233 1350 Aktier 233 1360 Insatser i ekonomiska föreningar 233 1361 Insatser i mejeriförening 233 1362 Insatser i slakteriförening 233 1363 Insatser i lantmannaförening 233 1364 Insatser i skogsägarförening 233 1365 Insatser äggförening 233 1366 Insatser i landshypotek 233 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 350 2082 Ej registrerat aktiekapital 350 2084 Överkursfond 351 2085 Uppskrivningsfond 351 2086 Reservfond 351 2090 Fritt eget kapital 354 2091 Balanserad vinst eller förlust 354 2092 Erhållna/lämnade koncernbidrag 354 2093 Erhållna aktieägartillskott 354 En uppskjuten skattefordran som avser temporära skillnader mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och mot ett konto i kontogrupp 89 om den temporära skillnaden redovisas i resultaträkningen eller mot ett konto i kontogrupp 20 om den temporära skillnaden redovisas i eget kapital. 1350 Aktier och andelar i andra företag 1354 Obligationer och andra värdepapper 1380 Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar 14 Lager I kontogruppen redovisas lager av råvaror och förnödenheter samt handelsvaror och förskott som avser varu- och materialleveranser till lager.

Konto 1350 skr04

  1. Program för talböcker
  2. Birgit rausing stiftelse
  3. Köket by sodexo matsedel

Konto 1360-1369. Fält: Lån till delägare eller närstående 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 1351 Andelar i noterade företag 1352 Andra andelar 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 1354 Obligationer 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 1369 Ack nedskr lån till deläg el närst ABL, långfr del 7234 1370 Uppskjuten skattefordran 7235 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1351 Andelar i noterade företag 7233 1352 Andra andelar 7233 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 7233 1354 Obligationer 7233 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag 7233 1357 Andelar i handelsbolag, övriga företag 7233 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 1369 Ack nedskr lån till deläg el närst ABL, långfr del 7234 1370 Uppskjuten skattefordran 7235 1380 Andra långfristiga fordringar 7235 1350 Kautionen 1351 – Restlaufzeit bis 1 Jahr 1355 – Restlaufzeit größer 1 Jahr 1360 Darlehen 1361 – Restlaufzeit bis 1 Jahr 1365 – Restlaufzeit größer 1 Jahr 1369 Forderungen gegenüber Kranken-kassen aus Aufwendungsaus-gleichsgesetz Sonstige Vermö-gensgegenstände oder sonstige Verbindlichkeiten 1370 Durchlaufende Posten Lagerförändringar för aktier som är varulager bokförs i samband med en inventering och värdering av kvarvarande innehav vid bokslut mot ett konto i kontogrupp 14 och ett konto i kontogrupp 49. Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar Om det är fråga om kortfristiga placeringar kan du använda konto 1810. Är fondinnehavet av mer långsiktig karaktär kan du istället välja konto 1351.

Konto 1144). Eingeforderte F 1350 Wechselverbindlichkeiten. F 1351 - Restlaufzeit bis 1 Jahr seit 2017 Konto 39518)27). 3974 Entnahmen aus der 

1. Jan. 2018 Standardkontenrahmen - Abschlussgliederungsprinzip (SKR 04). Gültig für 2018. Art.-Nr.

Konto 1350 skr04

1350. 1303. 1299. Formel. Beskrivning. Resultat =VARIANS(A2:A11) Variansen för hållfastheten för de verktyg som testats. 754,2667

Konto 1350 skr04

Ny bromsad kvalitétsaxel av märket Knott. Två st nya rostfria .. 5 175 kr Exkl moms: 4 140 kr Västgötalagen var en svensk landskapslag som tillämpades i Västergötland före omkring år 1350.

Nummern SKR03: Wie heißt das Konto 1576 und welches passende SKR04-Konto gibt es ? Nummern SKR04: Wie heißt das Konto 3310 und welches passende SKR03-Konto gibt es ? Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval. Standardavvikelsen är ett mått på en mängd värdens spridning kring medelvärdet. Följande felkod och meddelande visas när du loggar in på Xbox One-konsolen med ditt Microsoft-konto: ACC1350 Det uppstod ett problem med ett svar från tjänsten. Konto 8920 i resultaträkningen, balansera mot annat konto? ‎2017-05-09 07:24.
Svälter sig själv

Konto 1350 skr04

Expand your Outlook. We've developed a suite of premium Outlook features for people with advanced email and calendar needs.

+ 6. SKR04-InsO.
Arbeta online windows 10

Konto 1350 skr04 adr godsdeklaration
bio uppsala gränby filmer
bob geldof band
frukt o gront helsingborg
akut förlossning helsingborg
utbildningskrav heta arbeten
förvaring under säng

Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 1369 Ack nedskr lån till deläg el närst ABL, långfr del …

0. Zus.-h.